viber image 2023 04 17 10 36 54 931

Banner 1170x210

TRENERSKI SEMINAR OS FBIH -23/24

Obavještavamo Klubove i trenere OS FBiH da će trenerski seminar biti održan 01./02.i 03.09.2023. g. u S.R.C.A. Ajdinovići .

Plan i Program seminara bit će blagovremeno objavljen.

-Seminar počinje 01.09.2023 god. u 16.00 h, a završava 03.09.2023 u 14.00 h.

Za učesnike seminara obezbijeđeno je „ ALL INCLUSIVE“.

Svi treneri koji učestvuju na seminaru dužni su uplatiti 320.00 KM na

ŽR: 1020130000064667 u korist OS FBiH (u cijenu je uračunat PDV).

Svrha doznake: Učešće na trenerskom seminaru za sezonu 2023/24.

Uplatu izvršiti do 25.08.2023. god.

Ukoliko uplata za trenere ne bude izvršena do određenog roka isti neće moći prisustvovati seminaru.Naknadne uplate neće se moći izvršiti.

Treneri koji ne budu prisutvovali teoretskim predavanjima kao i praktičnom dijelu seminara od početka do kraja, neće ostvariti uslov za izdavanje individualne

licence-dozvole za rad. Molimo sve trenere da pročitaju na stranici saveza Pravilnik o licenciranju trenera te da će se isti kod izdavanja licenci za sezonu 2023/24 god. striktno primjenjivati. Seminaru mogu prisustvovati i treneri koji nisu trenutno angažovani u Klubovima uz iste uslove.

Klubovi koji izvrše uplatu za trenere dužani su dostaviti imena savezu putem e-maila kako bi savez izvršio rezervaciju za imenovane .

Napomena: Na seminar obavezno dostaviti ovjerenu kopiju diplome (oni koji do sada nisu dostavili u kancelariju OS FBiH).

Ukoliko neko želi jednokrevetnu sobu dužan je da uplati kotizaciju u iznosu od 360.00 KM

( U CIJENU URAČUNAT PDV) i da pismeno obavijesti savez da je izvršio uplatu kako bi savez Hotelu izvršio rezervaciju.

                                                                                                                                  OS FBiH

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU TAKMIČENJA U LIGI PIONIRI-KE I KADETI-KINJE 2023/24 GOD.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora OS FBiH Broj: 1955-06/23 od 21.06.2023 god.

Pozivamo sve Klubove , članove OS FBiH da se prijave za takmičenje u konkurenciji  
PIONIRI-KE i KADETI-KINJE za takmičarsku sezonu 2023/24. Prijave izvršiti putem e-maila saveza ili putem pošte. Sve prijave mogu stizati na adresu saveza do 20.08.2023 god. kada će Takmičarska komisija izvršiti pregled dospjelih prijava i izvući parove. Takmičarska komisija će rasporediti grupe po prispjelim prijavama i izvući takmičarske brojeve , a Direktot takmičenja će po bergeru napraviti raspored utakmica i isti objaviti na stranici saveza.
Svi igrači –ice moraju biti registrovani u skladu sa Važećim Pravilnikom o registraciji.Službena lica će imati naknadu   za utakmice po Odluci UO OS FBiH.
Liga će se igrati po Kantonima-Regijama u zavisnosti od broja prijavljenih ekipa po regijama. UO će donijeti Odluku o broju ekipa koliko će učestvovati na završnici Federalnog takmičenja. Kalendar takmičenja će naknadno biti objavljen za ove kategorije.
Prijave koje stignu poslije predviđenog roka /20.08.2023.god/ neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                                                 OS FBiH

OBAVIJEST KLUBOVIMA PREMIJER LIGE BIH

Obaviještavamo Klubove članove OSFBiH a koji se u sezoni 2023/24 takmiče u Premijer ligi BiH, da su dužni   potrebnu dokumentaciju članova Kluba za registraciju dostaviti najkasnije do 10.08.2023 god.   Takođe Klubovi su dužni kompletnu dokumentaciju dostaviti u skladu sa Pravilnikom o registraciji u OSFBiH. Nepotpunu dokumentaciju ćemo vratiti poštom Klubu.

 

                                                                                                                 OSFBiH

OBAVIJEST KLUBOVIMA SUPER I PRVE LIGE F BIH


Obaviještavamo Klubove članove OSFBiH a koji se u sezoni 2023/24 takmiče u Super ligi i Prvoj ligi Federacije BiH, da su dužni potrebnu dokumentaciju članova Kluba za registraciju  dostaviti najkasnije do 01.09.2023 god. Takođe Klubovi su dužni kompletnu dokumentaciju dostaviti u skladu sa Pravilnikom o registraciji u OSFBiH. Nepotpunu dokumentaciju ćemo vratiti poštom Klubu.

OSFBiH

ČESTITKE EKIPAMA

 

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine

upućuje iskrene čestitke ekipi

OK „CENTAR ORT“ SARAJEVO na osvojenom prvom mjestu u kategoriji juniorke

 

 

viber image 2020-06-28 09-20-15

 

 

 

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine

upućuje iskrene čestitke ekipi

MOK „JEDINSTVO“ BRČKO na osvojenom prvom mjestu u kategoriji juniori

 

 

viber image 2020-06-28 09-20-15