viber image 2023 04 17 10 36 54 931

Banner 1170x210

SEMINAR SLUŽBENIH LICA OS FBIH -23/24

Obavještavamo Službena lica OSF BiH da će seminar biti održan 08.09 i 10.09.2023 god. u S.R.C.A. Ajdinovići .

Plan i Program seminara bit će na vrijeme objavljen.

-Seminar počinje 08.09.2023 god. u 16.00 h a završava 10.09.2023 u 14.00 h.Za učesnike seminara obezbijeđen je „ ALL INCLUSIVE“.

Sva Službena lica OSFBiH koja učestvuju na seminaru dužni su uplatiti 220.00 KM na ŽR: 1020130000064667 u korist OSFBiH.

Svrha doznake: Učešće na seminaru za sezonu 2023/24.

Uplatu izvršiti do 01.09.2023. god.

Ukoliko uplata za Službena lica ne budu izvršena do određenog roka, Službena lica neće moći prisustvovati seminaru.-striktna primjena.

Napomena: Službena lica koji ne budu prisutvovali seminaru od početka do kraja, neće ostvariti uslov za izdavanje individualne licence za sezonu 2023/24.

Ukoliko neko od sl. Lica bude zainteresovan za polaganje za viši rang dužan je da se prijavi kod regionalnog komesara.

Ukoliko neko želi jednokrevetnu sobu dužan je da uplati kotizaciju u iznosu od 360.00 KM

( U CIJENU URAČUNAT PDV) i da pismeno obavijesti savez da je izvršio uplatu kako bi savez Hotel izvijestio o toj rezervaciji.

                                                                                                    OSFBiH

 

Related Articles