viber image 2023 04 17 10 36 54 931

Banner 1170x210

Domaćinstva finalnih utakmica KUPA FBiH

Na sastanku Takmičarske komisije OSFBiH održanoj   11.11.2023 god. sa početkom u   10:00 h u prostorijama Saveza u Tuzli, na kojoj su prisustvovali   Ibrahim Kurtić-Predsjednik T.K .i Salem Zenunović- član TK. Pored članova TK sastanku je prisustvovao Kemal Arifhodžić-Direktor Takmičenja.

Na sastanku je razmatran sljedeći :

                                                                         DNEVNI RED

  1. Pregled i evidencija prispjelih prijava Klubova za organizaciju domaćinstva Finala KUP-a FBiH i dodjela   organizacije


Nakon usvojenog dnevnog reda prešlo se na razmatranje istog.

Tačka 1. Nakon otvorenih ponuda Komisija je donijela Odluke:
- 25.11.2023 god.(subota) Finalna utakmica KUP-a FBiH   za muške igra se u Orašju .

HOK „Magic Ice“ iz Domaljevca – OK „Kakanj 78“Kakanj

-26..11.2023 god.(nedjelja) Finalna utakmica KUP-a FBiH za žene igra se na Ilidži.

ŽOK“Igman“Ilidža –OK“Centar ORT“Sarajevo


O terminima i svim potrebnim informacijama Klubovi domaćini su dužni da pismeno obavijeste OSFBiH i Klubove učesnike najkasnije 5 dana prije zakazanog termina kao i Službena lica.

 

DOSTAVLJENO:
-Stranica Saveza
-a/a
-Klubovima organizatorima

 

                                                                                                     Takmičarska Komisija:

  1. Ibrahum Kurtić             _____________________
  2. Salem Zenunović         _____________________

 

Related Articles